მიმდინარეობს სისტემის ტექნიკური მომსახურება. საიტი მომხმარებლებისათვის გაიხსნება დილის 8 საათიდან.